Predstečajne nagodbe

 

Predstečajne nagodbe

Što je predstečajna nagodba?

Predstečajna nagodba postupak je koji se pokreće isključivo temeljem prijedloga dužnika s ciljem uspostavljanja likvidnosti i solventnosti.

Financijskim restrukturiranjem u postupku predstečajne nagodbe moguće je kratkoročne obveze pretvoriti u dugoročne s mogućnošću otpisa dijela duga. Tko je dužan pokrenuti postupak predstečajne nagodbe, koje su kazne za nepokretanje postupka, zašto pokrenuti postupak predstečajne nagodbe? Odgovore na ova i slična pitanja pročitajte ovdje.

 

Kako Vam mi možemo pomoći?

Tvrtka Maneo d.o.o. bavi se pripremom tvrtki za predstečajne nagodbe te nudi potpunu podršku u postupku predstečajne nagodbe, i to:

 • izradu plana financijskog i operativnog restrukturiranja
 • pregovore s vjerovnicima (Država / Ministarstvo financija, banke, dobavljači)
 • savjetovanje i vođenje postupka predstečajne nagodbe (priprema cjelokupne dokumentacije i zastupanje na ročištima)
 • revizorske usluge.

Do sada smo uspješno odradili više od 150 postupaka predstečajnih nagodbi, uključujući i nagodbe za neke od najpoznatijih hrvatskih tvrtki. Pogledajte referentnu listu.

 

  Izrada plana financijskog i operativnog restrukturiranja

Da bi predstečajna nagodba imala smisla te bila održiva, ključno je napraviti kvalitetan plan financijskog i operativnog restrukturiranja. Koliko je Vaš plan dobar, tolike su šanse da uvjerite vjerovnike u njegovu održivost i da u konačnici predstečajna nagodba uspije.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja izrađuje se po točno određenoj metodologiji koju propisuje zakon, a sastoji se od opisa činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, izračuna manjka likvidnih sredstava, opisa mjera financijskog i operativnog restrukturiranja i izračuna njihovih efekata na manjak likvidnih sredstava, odnosno na profitabilnost poslovanja i otklanjanje insolventnosti, zatim plana poslovanja za razdoblje od pet godina i planirane bilance te prijedloga predstečajne nagodbe, koji treba uključivati analizu tražbina prema veličini i kategoriji te izračun troškova restrukturiranja.

 

  Pregovori s vjerovnicima (Država / Ministarstvo financija, banke, dobavljači)

U suradnji s Vama odradit ćemo pregovore s Poreznom upravom, bankama i ostalim vjerovnicima i osigurati 2/3 glasova vjerovnika, koliko je potrebno da plan restrukturiranja prođe. Sastavit ćemo takvu financijsku konstrukciju koja će biti prihvatljiva Vašim vjerovnicima i zajedno ćemo ih uvjeriti u održivost plana restrukturiranja.

 

  Savjetovanje i vođenje postupka predstečajne nagodbe

Savjetovanje i vođenje postupka predstečajne nagodbe odnosi se na potpunu uslugu u postupku predstečajne nagodbe i uključuje izradu plana operativnog i financijskog restrukturiranja, izradu ostale potrebne dokumentacije, pregovore s vjerovnicima, zastupanje na ročištima u Fini te ostale savjetodavne usluge.

 

  Revizorske usluge

Revizorske usluge u postupku predstečajne nagodbe odnose se na reviziju financijskih izvještaja za postupak predstečajne nagodbe, reviziju obveza i reviziju plana restrukturiranja.

S obzirom na to da revizor radi reviziju plana restrukturiranja, bitno je da revizor bude neovisna osoba.

Naši su partneri brojne revizorske kuće s kojima surađujemo i možemo Vam preporučiti neku od njih.

 

Provjera boniteta

Provjera bonitetaNudimo Vam uslugu financijske analize Vaših  poslovnih partnera. Saznajte s kim poslujete! Provjerite poslovanje Vaših poslovnih partnera!

Analiza uključuje:

 • Provjeru blokade
 • Analizu financijskih izvještaja u posljednjih 5 godina
 • Provjeru povezanosti  vlasnika, direktora i članova uprave s drugim poduzećima
 • Ostale analize  po dogovoru
 
Možda će Vas zanimati povezane teme:   
poslovni plan
neplaćanje
likvidnost
provjera poslovnog partnera
bonitet

Strateška planiranja

Strateška planiranjaStrateško planiranje jest upravljačko sredstvo (alat) i poput drugih upravljačkih sredstava koristi se samo u jednu svrhu – pomoć organizaciji za ostvarivanje boljih rezultata.

 

Strategija je pak usmjerenje koje je prihvatila organizacija, odnosno izbor metode za najbolje postizanje cilja.


Zašto je organizaciji potreban strateški plan? Dobro izrađen plan uvećava izglede za postizanje željenih rezultata. Planiranje pomaže članovima organizacije u usmjeravanju na istinske prioritete te unaprjeđuje radni proces ljudi koji rade zajedno na ostvarivanju tih prioriteta.


Vrijeme izrade: 10 – 15 dana od dana dostave svih potrebnih podataka

 

Analiza poslovanja

Analiza poslovanjaTvrtka Maneo d.o.o. pruža Vam uslugu analize poslovanja, odnosno praćenje učinaka poslovanja u odnosu na planirane ili standardne veličine.

Analiza poslovanja sastoji se od analize financijskog poslovanja na temelju podataka iz poslovnih knjiga, izrade pokazatelja poslovanja (pokazatelji financijske stabilnosti, likvidnosti, uspješnosti) te analize cjelokupnog poslovanja. Analiza uključuje i izradu prijedloga mjera za poboljšanje poslovanja.

Vrijeme izrade: 7 – 10  dana od dana dostave svih potrebnih podataka.

 

Izrada feasibility studija

Izrada feasibility studijaAko želite pokrenuti neki projekt, a niste sigurni je li ekonomski isplativ, potrebno je prije početka projekta izraditi studiju isplativosti (eng. feasibility study) koja će odgovoriti na ključno pitanje:


Je li projekt ekonomski opravdan?


Studija isplativosti izrađuje se prije izrade investicijske studije, pokriva tri ključna područja i odgovara na pitanja iz različitih aspekata:

 • tržišni aspekt: postoji li potražnja za proizvodima ili uslugama koje želite proizvoditi ili davati? Koliko bi iznosio Vaš tržišni udio?

 • tehnički, tehnološki i organizacijski aspekt: kakve proizvodne pogone, sirovine, organizaciju i ljude trebate za proizvodnju, odnosno pružanje usluga?

 • financijski aspekt: na temelju utvrđenog tržišnog udjela i tehničko-tehnološko-organizacijskih aspekata slijedi financijska projekcija koja će pokazati isplativost projekta.

Vrijeme izrade: 5 – 10 dana od dana dostave svih potrebnih podataka.

 

Izrada investicijskih studija

Izrada investicijskih programaInvesticijska studija jest studija kojom poduzetnik, ili neki drugi poslovni subjekt, detaljno dokazuje ekonomsku opravdanost ulaganja u određenu investiciju koju namjerava financirati iz vlastitih ili tuđih izvora. Najčešće se izrađuje za potrebe podizanja kredita kod poslovnih banaka ili prezentaciju poslovnim partnerima.

U izradi investicijskog plana daje se naglasak na ocjenu opravdanosti ulaganja toga plana koji zahtijeva detaljnu analizu troškova ulaganja i poslovanja, detaljnu analizu formiranja ukupnih prihoda (primitaka) te se koristi većim brojem metoda prilikom ocjenjivanja opravdanosti ulaganja. Osim toga, plan uključuje detaljnu analizu tržišta, tehnološko-tehničku, lokacijsku, organizacijsku i ekonomsko-financijsku analizu kako bi se pokazalo je li ulaganje sredstava u nove investicijske objekte ili rekonstrukciju opravdano i prihvatljivo. Preporučeni sadržaj investicijske studije prema HBOR-u možete pogledati ovdje.

Investicijska se studija izrađuje ako potrebni iznos sredstava za pokretanje projekta iznosi više od 200 000,00 kuna.

Vrijeme izrade: 3 – 6 dana od dana dostave svih potrebnih podataka.

 

Izrada poslovnih planova

Izrada poslovnih planovaIzrada poslovnog plana omogućuje provjeru valjanosti poslovne ideje i neophodna je za podizanje kredita kod poslovnih banaka. Poslovni plan namijenjen je i samom poduzetniku te služi za cjelovitu analizu pothvata i za sagledavanje svih potrebnih elemenata za njegovo uspješno ostvarivanje. Poslovni plan mora biti realan, sveobuhvatan, jasan i izvediv, a odgovara na pitanje kako osigurati razvoj poduzeća i ostati konkurentan.

Svaki poslovni plan svojim je oblikom prilagođen poduzetničkom pothvatu i djelatnosti. Njegova složenost i sadržaj prilagođavaju se obliku koji zahtijeva njegova primarna namjena.

Preporučeni sadržaj poslovnog plana prema HBOR-u možete pogledati ovdje.

Izrađuje se za projekte do 200 000,00 kuna predračunske vrijednosti ulaganja.

Vrijeme izrade: 4 – 6 dana od dana dostave svih potrebnih podataka.

 

Snimanje poslovanja (Due Diligence)

Snimanje poslovanja (Due Diligence)Due Diligence nezaobilazan je korak pri kupnji bilo kojeg poduzeća. Podrazumijeva dubinsku analizu poslovanja poduzeća u svrhu procjene dotadašnjeg poslovanja.
Koristan je i kupcu i prodavatelju poduzeća: prodavatelju omogućuje dobro upoznavanje s trenutnim stanjem poduzeća koje se prodaje i sprječavanje „iznenađenja” koja bi u odnosu na trenutno stanje kupac mogao iznijeti za pregovaračkim stolom, a kupcu  omogućuje stvaranje vlastite ocjene stanja i vrijednosti poduzeća te donošenje odluke o kupnji.

 

Istraživanje tržišta i analiza tržišta

Istraživanje tržišta i analiza tržištaGlavni razlog istraživanja tržišta jest prikupljanje korisnih i pouzdanih informacija koje pomažu prilikom planiranja, odlučivanja ili kontrole poslovanja te koje umanjuju sam rizik poslovanja.

Istraživanje tržišta sastoji se od:

 • definiranja problema, odnosno cilja istraživanja,
 • prikupljanja podataka,
 • obrade, analize i interpretacije prikupljenih podataka te
 • sastavljanja izvješća istraživanja.

Vrijeme izrade: 7 – 12 dana od dana dostave svih potrebnih podataka.

 
Budite i Vi na popisu naših zadovoljnih korisnika. Pregledajte naše reference.
Razmišljate o predstečajnoj nagodbi? Trebate poslovni ili investicijski plan, feasibility studiju ili cost benefit analizu?
Na pravom ste mjestu! Preuzmite naše upitnike, popunite ih i pošaljite nam ih elektroničkom poštom.
Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku.