Provjera imovine dužnika

 

Provjera imovine dužnika

Svakodnevno smo svjedoci da poslovni subjekti dolaze u krizu te su im žiro računi blokirani. Kako bi izbjegli dugotrajne sudske sporove, u kojima bi naplata bila u cijelosti rizična te kako bi izbjegli nepotrebne troškove vođenja dugotrajnih sudskih postupaka, a dužnici bi u međuvremenu prenjeli imovinu na druge osobe.

U ponudi nudimo

 • provjera nekretnina u vlasništvu poslovnih subjekata i fizičkih osoba
 • provjera pokretnina u vlasništvu poslovnih subjekata i fizičkih osoba
 • provjera ostale imovine u vlasništvu poslovnih subjekata i fizičkih osoba
 • provjera boniteta poduzeća
 • provjera imovine u vlasništvu dužnika i sudužnika po kreditima
 

Predstečajni postupak

Što je predstečajni postupak?

Predstečajni postupak je oblik financijskog restrukturiranja tvrtke čiji je cilj uspostavljanja likvidnosti i solventnosti. To je postupak koji pokreće isključivo dužnik sam za sebe, za razliku od stečaja koji može pokrenuti i vjerovnik, odnosno država.

Financijskim restrukturiranjem u predstečajnom postupku moguće je kratkoročne obveze pretvoriti u dugoročne s mogućnošću otpisa dijela duga. 

 

Tijek predstečajne nagodbe

Po zaprimanju cjelokupne dokumentacije koju uz Plan financijskog i operativnog restrukturiranja čini još 15-ak izjava i popisa, Sud u roku od osam dana donosi rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe.

Nakon što se donese rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, vjerovnici imaju rok od 15 dana da prijave svoje tražbine prema dužniku o čemu se nakon toga moraju očitovati i dužnik i povjerenik. 

Kad Sud donese Rješenje o utvrđenim tražbinama, vjerovnik dostavlja Izmjenjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja.

Na ročištu za glasanje, koje se zakazuje 120 dana od otvaranja postupka, vjerovnici glasaju za plan i time potvruju predstečajni postupak.

Da bi se Plan izglasao i predstečajna nagodba potvrdila potrebno je 51% glasova brojčano i 67,7% glasova financijski. 

 

Kako Vam mi možemo pomoći?

Tvrtka Maneo d.o.o. bavi se pripremom tvrtki za predstečajni postupak te nudi potpunu podršku u predstečajnom postupku, i to:

 • izradu plana financijskog i operativnog restrukturiranja te ostale popratne dokumentacije

 • pregovore s vjerovnicima (Država / Ministarstvo financija, banke, dobavljači)

 • savjetovanje i vođenje predstečajnog postupka (priprema cjelokupne dokumentacije i zastupanje  na ročištima)

Do sada smo uspješno odradili više od 600 predstečajnih postupaka uključujući i one za neke od najpoznatijih hrvatskih tvrtki. Pogledajte referentnu listu.

 

  Izrada plana financijskog i operativnog restrukturiranja

Da bi predstečajni postupak  imao smisla te bio održiv, ključno je napraviti kvalitetan plan financijskog i operativnog restrukturiranja. Koliko je Vaš plan dobar, tolike su šanse da uvjerite vjerovnike u njegovu održivost i da u konačnici predstečajni postupak uspije.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja izrađuje se po točno određenoj metodologiji koju propisuje zakon, a sastoji se od opisa činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka, izračuna manjka likvidnih sredstava, opisa mjera financijskog i operativnog restrukturiranja i izračuna njihovih efekata na manjak likvidnih sredstava, odnosno na profitabilnost poslovanja i otklanjanje insolventnosti, zatim plana poslovanja za razdoblje od pet godina i planirane bilance te prijedloga predstečajnog postupka i izračuna troškova restrukturiranja.

 

  Pregovori s vjerovnicima (Država / Ministarstvo financija, banke, dobavljači)

Zajedno sa Vama, pregovarati ćemo  s Poreznom upravom, bankama i ostalim vjerovnicima i osigurati zakonom propisanu većinu potrebnu da prihvaćanje predstečajnog postupka. Sastavit ćemo takvu financijsku konstrukciju koja će biti prihvatljiva i Vama i Vašim vjerovnicima, a zajedno sa Vama dokazati ćemo Vašim vjerovnicima da je plan restrukturiranja održiv. 

 

  Savjetovanje i vođenje predstečajnog postupka

Savjetovanje i vođenje predstečajnog postupka odnosi se na potpunu uslugu u predstečajnom postupku i uključuje izradu plana operativnog i financijskog restrukturiranja, izradu ostale potrebne dokumentacije, pregovore s vjerovnicima, savjetovanje na ročištima te ostale savjetodavne usluge.

 

 

Strateška planiranja

Strateška planiranjaStrateško planiranje jest upravljačko sredstvo (alat) i poput drugih upravljačkih sredstava koristi se samo u jednu svrhu – pomoć organizaciji za ostvarivanje boljih rezultata.

 

Strategija je pak usmjerenje koje je prihvatila organizacija, odnosno izbor metode za najbolje postizanje cilja.


Zašto je organizaciji potreban strateški plan? Dobro izrađen plan uvećava izglede za postizanje željenih rezultata. Planiranje pomaže članovima organizacije u usmjeravanju na istinske prioritete te unaprjeđuje radni proces ljudi koji rade zajedno na ostvarivanju tih prioriteta.


Vrijeme izrade: 10 – 15 dana od dana dostave svih potrebnih podataka

 

Analiza poslovanja

Analiza poslovanjaTvrtka Maneo d.o.o. pruža Vam uslugu analize poslovanja, odnosno praćenje učinaka poslovanja u odnosu na planirane ili standardne veličine.

Analiza poslovanja sastoji se od analize financijskog poslovanja na temelju podataka iz poslovnih knjiga, izrade pokazatelja poslovanja (pokazatelji financijske stabilnosti, likvidnosti, uspješnosti) te analize cjelokupnog poslovanja. Analiza uključuje i izradu prijedloga mjera za poboljšanje poslovanja.

Vrijeme izrade: 7 – 10  dana od dana dostave svih potrebnih podataka.

 

Izrada feasibility studija

Izrada feasibility studijaAko želite pokrenuti neki projekt, a niste sigurni je li ekonomski isplativ, potrebno je prije početka projekta izraditi studiju isplativosti (eng. feasibility study) koja će odgovoriti na ključno pitanje:


Je li projekt ekonomski opravdan?


Studija isplativosti izrađuje se prije izrade investicijske studije, pokriva tri ključna područja i odgovara na pitanja iz različitih aspekata:

 • tržišni aspekt: postoji li potražnja za proizvodima ili uslugama koje želite proizvoditi ili davati? Koliko bi iznosio Vaš tržišni udio?

 • tehnički, tehnološki i organizacijski aspekt: kakve proizvodne pogone, sirovine, organizaciju i ljude trebate za proizvodnju, odnosno pružanje usluga?

 • financijski aspekt: na temelju utvrđenog tržišnog udjela i tehničko-tehnološko-organizacijskih aspekata slijedi financijska projekcija koja će pokazati isplativost projekta.

Vrijeme izrade: 5 – 10 dana od dana dostave svih potrebnih podataka.

 

Izrada investicijskih studija

Izrada investicijskih programaInvesticijska studija jest studija kojom poduzetnik, ili neki drugi poslovni subjekt, detaljno dokazuje ekonomsku opravdanost ulaganja u određenu investiciju koju namjerava financirati iz vlastitih ili tuđih izvora. Najčešće se izrađuje za potrebe podizanja kredita kod poslovnih banaka ili prezentaciju poslovnim partnerima.

U izradi investicijskog plana daje se naglasak na ocjenu opravdanosti ulaganja toga plana koji zahtijeva detaljnu analizu troškova ulaganja i poslovanja, detaljnu analizu formiranja ukupnih prihoda (primitaka) te se koristi većim brojem metoda prilikom ocjenjivanja opravdanosti ulaganja. Osim toga, plan uključuje detaljnu analizu tržišta, tehnološko-tehničku, lokacijsku, organizacijsku i ekonomsko-financijsku analizu kako bi se pokazalo je li ulaganje sredstava u nove investicijske objekte ili rekonstrukciju opravdano i prihvatljivo. Preporučeni sadržaj investicijske studije prema HBOR-u možete pogledati ovdje.

Investicijska se studija izrađuje ako potrebni iznos sredstava za pokretanje projekta iznosi više od 200 000,00 kuna.

Vrijeme izrade: 3 – 6 dana od dana dostave svih potrebnih podataka.

 

Izrada poslovnih planova

Izrada poslovnih planovaIzrada poslovnog plana omogućuje provjeru valjanosti poslovne ideje i neophodna je za podizanje kredita kod poslovnih banaka. Poslovni plan namijenjen je i samom poduzetniku te služi za cjelovitu analizu pothvata i za sagledavanje svih potrebnih elemenata za njegovo uspješno ostvarivanje. Poslovni plan mora biti realan, sveobuhvatan, jasan i izvediv, a odgovara na pitanje kako osigurati razvoj poduzeća i ostati konkurentan.

Svaki poslovni plan svojim je oblikom prilagođen poduzetničkom pothvatu i djelatnosti. Njegova složenost i sadržaj prilagođavaju se obliku koji zahtijeva njegova primarna namjena.

Preporučeni sadržaj poslovnog plana prema HBOR-u možete pogledati ovdje.

Izrađuje se za projekte do 200 000,00 kuna predračunske vrijednosti ulaganja.

Vrijeme izrade: 4 – 6 dana od dana dostave svih potrebnih podataka.

 

Snimanje poslovanja (Due Diligence)

Snimanje poslovanja (Due Diligence)Due Diligence nezaobilazan je korak pri kupnji bilo kojeg poduzeća. Podrazumijeva dubinsku analizu poslovanja poduzeća u svrhu procjene dotadašnjeg poslovanja.
Koristan je i kupcu i prodavatelju poduzeća: prodavatelju omogućuje dobro upoznavanje s trenutnim stanjem poduzeća koje se prodaje i sprječavanje „iznenađenja” koja bi u odnosu na trenutno stanje kupac mogao iznijeti za pregovaračkim stolom, a kupcu  omogućuje stvaranje vlastite ocjene stanja i vrijednosti poduzeća te donošenje odluke o kupnji.

 

Istraživanje tržišta i analiza tržišta

Istraživanje tržišta i analiza tržištaGlavni razlog istraživanja tržišta jest prikupljanje korisnih i pouzdanih informacija koje pomažu prilikom planiranja, odlučivanja ili kontrole poslovanja te koje umanjuju sam rizik poslovanja.

Istraživanje tržišta sastoji se od:

 • definiranja problema, odnosno cilja istraživanja,
 • prikupljanja podataka,
 • obrade, analize i interpretacije prikupljenih podataka te
 • sastavljanja izvješća istraživanja.

Vrijeme izrade: 7 – 12 dana od dana dostave svih potrebnih podataka.

 
Budite i Vi na popisu naših zadovoljnih korisnika. Pregledajte naše reference.
Razmišljate o predstečajnom postupku? Trebate poslovni ili investicijski plan, feasibility studiju ili cost benefit analizu?
Želite nam ostaviti poruku?