Predstečajni postupak

Što je predstečajni postupak?

Predstečajni postupak je oblik financijskog restrukturiranja tvrtke čiji je cilj uspostavljanje likvidnosti i solventnosti. Postupak može pokrenuti i dužnik ali i vjerovnik uz prethodnu suglasnost dužnika.

Financijskim restrukturiranjem u predstečajnom postupku moguće je kratkoročne obveze pretvoriti u dugoročne s mogućnošću otpisa dijela duga. 

 

Koji su uvjeti za pokretanje predstečajnog postupka?

  • blokada računa duža od 30, a manja od 60 dana, ili
  • kašnjenje u isplati plaće duže od 30 dana, ili
  • postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje.

 

Koje su prednosti pokretanja predstečajnog postupka?

Deblokada poslovnog računa u samo nekoliko dana od pokretanja postupka, otpis dijela starih obveza u dogovoru s vjerovnicima, obročna otplata starih obveza,  poček u plaćanju starih obaveza od minimalno 12 mjeseci.

 

Tijek predstečajnog postupka

Po zaprimanju cjelokupne dokumentacije koju uz Plan financijskog i operativnog restrukturiranja čini još 15-ak izjava i popisa, Sud u roku od osam dana donosi rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe.

Nakon što se donese rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, vjerovnici imaju rok od 15 dana da prijave svoje tražbine prema dužniku, o čemu se nakon toga moraju očitovati i dužnik i povjerenik. 

Kad Sud donese Rješenje o utvrđenim tražbinama, dužnik dostavlja Izmijenjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja.

Na ročištu za glasanje, koje se zakazuje 120 dana od otvaranja postupka, vjerovnici glasaju za plan i time potvrđuju predstečajni postupak. 

 

Uvjeti za prihvaćanje predstečajnog postupka

Da bi se Plan izglasao i predstečajni postupak potvrdio, potrebno je 51% glasova brojčano i 66,7% glasova financijski. 

 

Kako Vam mi možemo pomoći?

Tvrtka Maneo d.o.o. bavi se pripremom tvrtki za predstečajni postupak te nudi potpunu podršku u predstečajnom postupku, i to:

  • izradu Plana financijskog i operativnog restrukturiranja ili izradu Stečajnog plana

  • pregovore s vjerovnicima (Ministarstvo financija, banke, dobavljači) i zastupanje na ročištima

  • savjetovanje i vođenje predstečajnog postupka.

Do sada smo uspješno odradili više od 600 predstečajnih postupaka, uključujući i one za neke od najpoznatijih hrvatskih tvrtki. Pogledajte referentnu listu.

 

  Izrada plana financijskog i operativnog restrukturiranja

Ključno je napraviti kvalitetan Plan jer o njemu sve ovisi. Koliko je plan dobar, toliki su izgledi da se vjerovnici uvjere u njegovu održivost te da se u konačnici predstečajni postupak  izglasa.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja ekonomska je studija izrađena po točno određenoj metodologiji koju propisuje Zakon i mora sadržavati: opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka, izračun manjka likvidnih sredstava, opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih efekata, opis mjera operativnog restrukturiranja i izračun njihovih efekata, plan poslovanja za razdoblje od pet godina uz detaljno obrazloženje, planiranu bilancu i prijedlog predstečajnog postupka.

 

Maneo  Pregovori s vjerovnicima (Država / Ministarstvo financija, banke, dobavljači)

Zajedno ćemo pregovarati s Poreznom upravom, bankama i ostalim vjerovnicima te osigurati zakonom propisanu većinu potrebnu za prihvaćanje predstečajnog postupka. Sastavit ćemo takvu financijsku konstrukciju koja će biti prihvatljiva i vama i vašim vjerovnicima, a zajedno ćemo dokazati vašim vjerovnicima da je plan restrukturiranja održiv. 

 

  Savjetovanje i vođenje predstečajnog postupka

Savjetovanje i vođenje predstečajnog postupka odnosi se na potpunu uslugu u predstečajnom postupku i uključuje projekciju glasačke strukture, izradu plana operativnog i financijskog restrukturiranja, izradu ostale potrebne dokumentacije, pregovore s vjerovnicima, savjetovanje na ročištima te ostale savjetodavne usluge.

 

 
15Zaposlenih
100Stečajeva
750Predstečajnih postupaka
750Financijskih analiza
1200+Klijenata
Predstečajne nagodbe
 
Razmišljate o restrukturiranju?
 
Prijeti Vam stečaj? Trebate poslovni ili investicijski plan? Želite u predstečajni postupak? Ostavite nam poruku
 
 
VIJESTI I NOVOSTI
 
Predstečajna nagodba
Računovodstveni servis Balance score