Financije, Marketing i istraživanje tržišta

Primjer-investicijskog-programa

Balance score računovodstvo

Zašto balance score računovodstvo?

Računovodstvo nije samo evidentiranje Vaših poslovnih promjena, obračun plaća i izrada potrebnih financijskih izvještaja. Računovodstvo Vam može pružiti puno više od toga. To je ono što nas razlikuje od ostalih. Mi svojim klijentima želimo pružiti više. I to činimo balance score računovodstvom, odnosno, računovodstvom usmjerenim na upravljanje poslovnim rezultatom.

MANEO nije klasičan knjigovodstveni servis. Računovodstvo za nas predstavlja kompletnu skrb za uspjeh Vašeg poslovanja. Pružamo Vam kompletnu uslugu vođenja Vašeg poslovanja, savjetovanja, usmjeravanja, analiziranja i pružanja odgovarajućih rješenja za poboljšanje upravljanja tvrtkom s ciljem ostvarivanja maksimalnih ušteda u svim segmentima Vašeg poslovanja, što u konačnici dovodi do ostvarivanja maksimalnog profita.

Posebno ističemo jedinstvenu uslugu cost cuttinga, koja se ubraja u domenu poslovnog savjetovanja, a kojom u suradnji sa svojim klijentima dubinskom analizom poslovanja pomažemo podići razinu sigurnosti i uspjeha poslovanja u današnjim neizvjesnim uvjetima koji vladaju na tržištu koje se još uvijek oporavlja od krize.

Također, u skladu s takvim otežanim uvjetima poslovanja, kao pioniri u svojoj djelatnosti, nudimo Vam i uslugu kontrolinga kao sastavnog dijela računovodstva, kojom podižemo razinu poslovanja pomoću kontrole rizika kojom se ostvaruju značajne konkretne uštede u svakom segmentu poslovanja te sprječava financijski gubitak, čuva imovina tvrtke i osigurava dugoročno poslovanje.

Ističemo i usluge interne i eksterne revizije za potrebe Vašeg poslovanja. Ovdje naglašavamo činjenicu da je i naše poslovanje pod kontrolom revizije, što Vama garantira sigurnost da se sve obavlja u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske.

 

Što nudimo?

Nudimo Vam kompletnu uslugu brige o Vašem poslovanju, što uključuje sljedeće sastavnice:

Računovodstvene usluge i kontroling 

Poslovno savjetovanje i cost cutting

Internu i eksternu reviziju

 

 Računovodstvene usluge i kontroling

Kontroling promatra upravljanje u tri nerazdvojna čimbenika: planiranje, budžetiranje i poslovno izvještavanje.

Kontroling je funkcija kojom se kontinuirano prati svaki segment poslovanja, što se postiže vođenjem Vaših poslovnih knjiga, odnosno računovodstvom. Na temelju tih podataka sastavljaju sei poslovni izvještaji koji su nužni za cjelokupno vođenje poslovanja. Kontroling također podrazumijeva analizu i kontrolu alokacije svih resursa poduzeća i analizu financijskih podataka koji omogućavaju kvalitetno poslovno izvještavanje, budžetiranje i planiranje te donošenje ispravnih i pravovremenih poslovnih odluka, što u konačnici rezultira kvalitetnim upravljanjem poslovnim rezultatom.

Pomoću izvještavanja Vi možete na jasnim, realnim i konkretnim podacima vidjeti u kojem smjeru ide Vaše poslovanje danas te odlučiti u kojem će smjeru ići sutra. 

Vođenje poslovnih knjiga odnosi se na sljedeće usluge: 

ZA PODUZEĆA:

 • robno knjigovodstvo
 • materijalno knjigovodstvo
 • salda konti kupaca i dobavljača
 • analitika osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • blagajničko poslovanje
 • prijava i odjava radnika
 • obračun plaća i svi pripadajući obrasci
 • matična evidencija radnika
 • obračun PDV-a
 • vođenje knjiga UR-a i IR-a, ispis mjesečnog obrasca s ispisom virmanskih uplata ili povrata PDV-a
 • devizno knjigovodstvo
 • financijsko knjigovodstvo
 • izrada godišnjih obračuna s financijskim izvješćima za poslovni odbor i Trgovački sud
 • financijski i porezni savjeti
 • svi ostali potrebiti poslovi na zahtjev klijenta

ZA OBRTE I SLOBODNA ZANIMANJA:

Vođenje poslovnih knjiga po Zakonu o obrtu i slobodnim zanimanjima:

 • vođenje poslovnih knjiga po Zakonu o obrtu i slobodnim zanimanjima
 • vođenje knjiga primitaka i izdataka
 • obračun PDV-a
 • robno materijalno poslovanje
 • obračun proizvodnje
 • obračun plaća
 • izradu poreznih prijava

ZA OBRTNIKE KOJI SU OBVEZNICI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST:

 • vodimo knjigu ulaznih i izlaznih računa
 • sastavljamo prijavu poreza na dodanu vrijednost.

 

 Poslovno savjetovanje i cost cutting

Poslovno savjetovanje djelomično se na dovezuje na poslovno izvještavanje jer upravo pomoću podataka iz poslovnih izvještaja mi možemo vidjeti trenutno stanje Vašeg poslovanja te Vam savjetovanjem pomoći i pokazati Vam u kojem smjeru ići dalje.

U MANEU smo ponosni što kroz poslovno savjetovanje kao posebnu uslugu možemo ponuditi i cost cutting. Cost cutting predstavlja aktivnost usmjerenu na održavanje pozitivne krvne slike poduzeća bez obzira na njihov trenutni status. Cost cutting jesu sve one aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako biste smanjili troškove svog poslovanja. Uvijek se mogu pronaći načini na koje je moguće ostvariti što veće uštede u poslovanju te realizirati maksimalne zarade!
Dubinskom analizom i cost cuttingom smanjit ćemo Vaše troškove i omogućiti Vam značajne uštede u poslovanju. 

 

 Interna i eksterna revizija

Revizija je postupak ispitivanja točnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti financijskih izvještaja poduzeća, zakonitosti poslovanja poduzeća te ocjena internih računovodstvenih kontrola, a sukladno Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS).

Postoji nekoliko vrsta revizija:

 1.  državna revizija: obveznici državne revizije korisnici su državnog proračuna. Istu obavljaju državni revizori.
 2.  neovisna (eksterna) revizija: poznata i pod nazivom zakonska. Obveznici su poduzeća u skladu s kriterijima Zakona o reviziji. Obavljaju je neovisni (eksterni) revizori.
 3.  interna revizija: formira se kao odjel u poduzeću te je sastavni dio poduzeća. Obavljaju je interni revizori (zaposlenici poduzeća).
   

Interna i eksterna revizija neovisne su i objektivne aktivnosti davanja stručnog mišljenja i savjeta s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja klijenta.

Pomažu u ostvarivanju ciljeva, pružaju podršku klijentu revidiranjem njegova poslovanja te procjenom djelotvornosti upravljanja i kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornosti ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija, obavljanje zadaća i ostvarivanje ciljeva, ali i davanje preporuka za poboljšanje poslovanja.

MANEO Vam pruža besplatnu uslugu interne revizije u skladu s potrebama Vašeg poslovanja  te organizira provedbu eksterne revizije.

Također želimo naglasiti da je i naše poslovanje pod kontrolom interne revizije, tako da možete biti sigurni da će poslovi,  koje ćemo obavljati za Vas, biti  u skladu sa svim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Supply chain

Suppy chain ili lanac opskrbe obuhvaća sve dijelove lanca opskrbe: logistiku, skladištenje, distribuciju, nabavu, planiranje i upravljanje proizvodnjom, planiranje potražnje, prodaju...


Tvrtka Maneo d.o.o. pomoći će Vam u boljem razumijevanju funkcioniranja lanca opskrbe, a sve u cilju smanjenja logističkih troškova i boljeg upravljanja lancem, čime ćete u konačnici postići konkurentsku prednost.


Za Vas ćemo izraditi detaljnju analizu cijelog ili dijela lanca opskrbe te predložiti kako ga unaprijediti i smanjiti troškove.

Posebno smo se specijalizirali za sljedeća područja:

 • upravljanje zalihama
 • planiranje i forecasting (metode prognoziranja prodaje)
 • mjerenje i izvještavanje
 • koeficijent obrtaja
 • warehouse management
 • distributivne centre                                     
 • cross docking
 • outsourcing
 • primjenu informatičkih rješenja u lancu opskrbe

Zastupanja stranih i domaćih poduzeća

Zastupanja stranih i domaćih poduzećaNemate dovoljno znanja ili dovoljno vremena? Obratite nam se s povjerenjem.Prema dogovoru, za Vas obavljamo sve vrste poslovnih zastupanja. 

Franšizing

Franšizing Franchising, isključivo pravo proizvodnje ili prodaje nekog dobra ili usluge. Poslovni odnos gdje jedna strana (davalac franchisinga) ustupa drugoj strani (primaocu franchisinga) pravo da u svome poslovanju koristi ime, proizvode i usluge te proizvodno i poslovno iskustvo davaoca franchisinga.

Davalac franchisinga obvezuje se da će primaocu franchisinga pružiti potrebnu stručnu pomoć i savjete. Primalac franchisinga obvezuje se da će strogo poštovati upute davaoca franchisinga o organizaciji i načinu poslovanja. Ugovor o franchisingu davalac franchisinga obično sklapa s više primalaca franchisinga i tako osigurava jednaku kvalitetu i prepoznatljivost svojih proizvoda kod potrošača. Na temelju franchisinga posluju kompanije kao što su Coca-Cola i McDonald's.

Kao mjera povećanja tržišnosti, u posljednje se vrijeme f. sve više pojavljuje u javnom sektoru. Tako država na temelju natječaja dodjeljuje pravo pružanja usluge nekom privatnom poduzeću. Pravo franchisinga dobiva poduzeće koje može pružiti po najnižoj cijeni uslugu tražene razine kvalitete.

 

Usluga osnivanja poduzeća za druge

Usluga osnivanja poduzeća za drugeOdlučili ste postati poduzetnik a ne znate od kuda da krenete? Nema problema. Mi ćemo to napraviti za Vas. U nastavku je popis usluga koje Vam nudimo:

 • registracija na trgovačkom sudu,
 • podižemo porezni broj sa Zavoda za statistiku,
 • izrada pečata,
 • prijava novih poduzeća u PDV sustav,
 • prijava poduzeća u porezni sustav,
 • prijava poduzeća u mirovinski sustav,
 • prijava novih poduzeća u zdravstveni sustav,
 • ostalo po dogovoru

 

Izrada marketing planova

Izrada marketing planovaDobro razvijeni marketinški planovi ključni su za uspješno lansiranje novog proizvoda. Marketinški plan je dokument koji detaljno analizira i projektira radnje neophodne za postizanje željenog marketinškog cilja za određeni proizvod, uslugu ili brend.


Marketinški plan sastoji se od financijskih podataka, podataka o proizvodu/usluzi (prodaja, pakiranje, distribucija), marketinga - oglašavanja, promocija, "merchandisinga" i podataka o tržištu.


Vrijeme izrade: 5 - 12 dana od dostave svih potrebnih podataka

Kontroling

Pružamo Vam visoku razinu izvještavanja, odnosno analize financijskih podataka Vaše tvrtke i pomoć pri uvođenju kontrolinga u poslovanje.

Što je kontroling?

 • Suvremeni koncept upravljanja
 • Funkcija i podsustav menadžmenta kojim se pridonosi efikasnosti i efektivnosti u radu menadžmenta
 • Podrška menadžmentu u procesu odlučivanja
 • Upravljačka kontrola: koordinacija planiranja i informiranja
 • Analiza i kontrola svih resursa usmjerena na učinkovito ostvarivanje ciljeva
 • Upravljanje poslovnim rezultatom

Zašto kontroling?

 • brzo promjenjivo okruženje
 • značajne promjene: eksterne i interne (prilagođavanje poduzeća okruženju)
 • potrebna suradnja menadžera i kontrolera

Izrada feasibility studija

Izrada feasibility studijaAko želite pokrenuti neki projekt, a niste sigurni je li ekonomski isplativ, potrebno je prije početka projekta izraditi studiju isplativosti (eng. feasibility study)  koja će odgovoriti na ključno pitanje:


Je li projekt ekonomski opravdan?


Studija isplativosti izrađuje se prije izrade investicijske studije, pokriva tri ključna područja i odgovara na pitanja iz različitih aspekata:

 • tržišni aspekt: postoji li potražnja za proizvodima ili uslugama koje želite proizvoditi ili davati? Koliko bi iznosio Vaš tržišni udio?
 • tehnički, tehnološki i organizacijski aspekt: kakve proizvodne pogone, sirovine, organizaciju i ljude trebate za proizvodnju, odnosno pružanje usluga?
 • financijski aspekt: na temelju utvrđenog tržišnog udjela i tehničko-tehnološko-organizacijskih aspekata slijedi financijska projekcija koja će pokazati isplativost projekta

Vrijeme izrade: 3 - 6 dana od dostave svih potrebnih podataka

Izrada poslovnih planova

Izrada poslovnih planovaIzrada poslovnog planaomogućuje provjeru valjanosti poslovne ideje i neophodna je za podizanje kredita kod poslovnih banaka. Poslovni plan odgovara na pitanje kako osigurati razvoj poduzeća i ostati konkurentan. Riječ je o sustavnom prikazu planiranih ciljeva i aktivnosti poduzeća u određenom, najčešće višegodišnjem razdoblju.


Poslovni plan namijenjen je poduzetniku i služi za cjelovitu analizu pothvata i za sagledavanje svih potrebnih elemenata za njegovo uspješno ostvarivanje. Uz samog poduzetnika, ostali korisnici poslovnog plana su financijske institucije od kojih poduzetnik namjerava pribavljati sredstva, investitori koji će uz poduzetnika financirati projekt te poslovni partneri (dobavljači, kupci i ostali).

Svaki poslovni plan svojim je oblikom prilagođen poduzetničkom poduhvatu i djelatnosti. Njegova složenost i sadržaj definirani su proizvodnim, odnosno uslužnim programom i prilagođavaju se obliku koji zahtijeva njegova primarna namjena. Preporučeni sadržaj poslovnog plana (prema HBOR-u) možete pogledati ovdje.

Poslovni plan najčešće obuhvaća dvadesetak stranica i mora biti realan, sveobuhvatan, jasan i izvediv.

Izrađuje se za projekte do 200.000,00 kuna predračunske vrijednosti ulaganja.

Vrijeme izrade: 4- 6 dana od dostave svih potrebnih podataka

Istraživanje tržišta i analiza tržišta

Istraživanje tržišta i analiza tržištaGlavni razlog istraživanja tržišta prikupljanje je korisnih i pouzdanih informacija koje pomažu prilikom planiranja, odlučivanja ili kontrole poslovanja.Analizom prikupljenih podataka dobivaju se informacije koje umanjuju sam rizik poslovanja.Istraživanje tržišta služi za:

 • Opis tržišta
 • Analizu i evaluaciju tržišta
 • Odabir konkretnih akcija koje će poduzetnik provesti
 • Evaluaciju (vrednovanje) rezultata tih akcija.

Istraživanje tržišta sastoji se od:

 • Definiranja problema, odnosno cilja istraživanja
 • Prikupljanja i vrednovanja sekundarnih podataka
 • Dizajniranja primarnog istraživanja
 • Prikupljanja primarnih podataka
 • Obrade, analize i interpretacije prikupljenih podataka
 • Sastavljanja izvješća istraživanja

Vrijeme izrade: 7 – 12 dana od dostave svih potrebnih podataka

Djelatnost

Financije, Marketing i istraživanje tržištaTvrtka Maneo d.o.o. bavi se poslovnim savjetovanjem iz područja financija, strateškog i investicijskog planiranja te marketinga. Specijalizirali smo se za unapređivanje organizacijskih i projektnih rješenja za malo i srednje poduzetništvo, pripremu projekata za financiranje te pomoć pri osnivanju i usmjeravanju poslovnih subjekata izradom poslovnih i investicijskih planova, studija izvedivosti i marketinških studija te savjetovanjem.

Naš tim visokoobrazovanih i u privredi iskušanih ljudi ponudit će kvalitetna i primjenjiva rješenja Vaših problema, a sve to u najkraćem mogućem roku. Bogata ponuda naših usluga proizlazi iz vrijednog poslovnog iskustva stečenog dugogodišnjim radom u raznim područjima gospodarskih djelatnosti. Multidisciplinarni pristup, analitičke vještine i poduzetni duh glavne su kvalitete našega rada.

U svom radu redovito pratimo sve suvremene publikacije, zakone, propise, natječaje i kretanja na tržištu važna za naše klijente. Pravodobne informacije temelj su uspjeha Vaše tvrtke i upravo zato ćemo Vas odmah obavijestiti o svim novostima važnima za Vaše poslovanje. Redovitim usavršavanjem i educiranjem svojih suradnika u mogućnosti smo uspješno pripremiti i/ili provesti željeni projekt za Vas.

Nazovite nas       091/ 501-70-84       i       099/253-29-90

Obratite nam se s povjerenjem. Obrazovani smo iz svih područja ekonomije i gospodarstva, imamo višegodišnje iskustvo u poslovnom savjetovanju, mladi smo i fleksibilni i pružiti ćemo Vam traženu uslugu u najkraćem mogućem roku.

Vaš uspjeh je naš posao.

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja (predstečajna nagodba)
ŽELITE NEWSLETTER?

ANKETA
  • Sviđa li Vam se naša web stranica?
  •   Da
  •   Ne

NARUDŽBA
Naručite uslugu
SITEMAP
Pogledajte mapu weba
Plaćanje kreditnim karticama