Kamenik d.o.o.

10
Zaposlenih
100
Stečajeva
600
Predstečajnih postupaka
600
Financijskih analiza
1000+
Klijenata