Franšizing

Franšizing

Franšizing Franchising, isključivo pravo proizvodnje ili prodaje nekog dobra ili usluge. Poslovni odnos gdje jedna strana (davalac franchisinga) ustupa drugoj strani (primaocu franchisinga) pravo da u svome poslovanju koristi ime, proizvode i usluge te proizvodno i poslovno iskustvo davaoca franchisinga.

Davalac franchisinga obvezuje se da će primaocu franchisinga pružiti potrebnu stručnu pomoć i savjete. Primalac franchisinga obvezuje se da će strogo poštovati upute davaoca franchisinga o organizaciji i načinu poslovanja. Ugovor o franchisingu davalac franchisinga obično sklapa s više primalaca franchisinga i tako osigurava jednaku kvalitetu i prepoznatljivost svojih proizvoda kod potrošača. Na temelju franchisinga posluju kompanije kao što su Coca-Cola i McDonald's.

Kao mjera povećanja tržišnosti, u posljednje se vrijeme f. sve više pojavljuje u javnom sektoru. Tako država na temelju natječaja dodjeljuje pravo pružanja usluge nekom privatnom poduzeću. Pravo franchisinga dobiva poduzeće koje može pružiti po najnižoj cijeni uslugu tražene razine kvalitete.

 

 
10
Zaposlenih
100
Stečajeva
600
Predstečajnih postupaka
600
Financijskih analiza
1000+
Klijenata