Izrada investicijskih studija

Izrada investicijskih programaInvesticijska studija jest studija kojom poduzetnik detaljno dokazuje ekonomsku opravdanost ulaganja u određenu investiciju koju namjerava financirati iz vlastitih ili tuđih izvora. Najčešće se izrađuje za potrebe podizanja kredita u poslovnim bankama ili prezentaciju poslovnim partnerima.

U izradi investicijskog plana stavlja se naglasak na ocjenu opravdanosti ulaganja toga plana koji zahtijeva detaljnu analizu troškova ulaganja i poslovanja, detaljnu analizu formiranja ukupnih prihoda (primitaka) te se koristi većim brojem metoda prilikom ocjenjivanja opravdanosti ulaganja. Osim toga, plan uključuje detaljnu analizu tržišta, tehnološko-tehničku, lokacijsku, organizacijsku i ekonomsko-financijsku analizu kako bi se pokazalo je li ulaganje sredstava u nove investicijske objekte ili rekonstrukciju opravdano i prihvatljivo. Investicijska se studija izrađuje ako potrebni iznos sredstava za pokretanje projekta iznosi više od 700 000,00 kuna.

 

Preporučeni sadržaj investicijske studije prema HBOR-u:

UVOD
SAŽETAK ULAGANJA
1. INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU
2. PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA
3. POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA
4. ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA
5. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA
6. ANALIZA TRŽIŠTA

 • Tržište nabave
 • Tržište prodaje
 • Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda

7. DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH

 • Analiza potrebnih kadrova
 • Proračun godišnjih bruto plaća

8. TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA

 • Opis tehničko-tehnološkog procesa
 • Utrošak sirovina, materijala i energenata
 • Tehnička struktura ulaganja
 • Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)

Maneo9. LOKACIJA
10. ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
11. DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA
12. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA

 • Ulaganje u osnovna sredstva
 • Ulaganje u obrtna sredstva
 • Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
 • Izvori financiranja i kreditni uvjeti
 • Izvori financiranja
 • Obračun kreditnih obveza
 • Proračun amortizacije
 • Proračun troškova i kalkulacija cijena
 • Projekcija računa dobiti i gubitka
 • Financijski tok
 • Ekonomski tok
 • Projekcija bilance

13. EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA

 • Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
 • Dinamička ocjena projekta
 • Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
 • Metoda neto sadašnje vrijednosti
 • Metoda relativne sadašnje vrijednosti
 • Metoda interne stope rentabilnosti

14. ANALIZA OSJETLJIVOSTI
15. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA

 
10Zaposlenih
100Stečajeva
600Predstečajnih postupaka
600Financijskih analiza
1000+Klijenata
Predstečajne nagodbe Balance score računovodstvo
 
Razmišljate o restrukturiranju?
 
Prijeti Vam stečaj? Trebate poslovni ili investicijski plan? Želite u predstečajni postupak? Ostavite nam poruku
 
 
VIJESTI I NOVOSTI
 
Predstečajna nagodba
Računovodstveni servis Balance score