Izrada poslovnih planova

Izrada poslovnih planova

Izrada poslovnog plana omogućuje provjeru valjanosti poslovne ideje i neophodna je želite li podići kredit u poslovnoj banci. Poslovni plan služi za cjelovitu analizu pothvata i za sagledavanje svih potrebnih elemenata za njegovo uspješno ostvarivanje. Poslovni plan mora biti realan, sveobuhvatan, jasan i izvediv, a odgovara na pitanje kako osigurati razvoj poduzeća i ostati konkurentan.

Svaki poslovni plan svojim je oblikom prilagođen poduzetničkom pothvatu i djelatnosti. Izrađuje se za projekte do 700 000,00 kuna predračunske vrijednosti ulaganja.

 

 

Preporučeni sadržaj poslovnog plana prema HBOR-u: 

1. PODACI O PODUZETNIKU

 • 1.1. O OSOBI PODUZETNIKA
 • 1.2. PROCJENA PODUZETNIČKE SPOSOBNOSTI

Maneo2. POLAZIŠTE

 • 2.1. NASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE
 • 2.2. RAZLOZI OSNIVANJA
 • 2.3. VIZIJA I ZADAĆA PODUZETNIČKOG POTHVATA

3. PREDMET POSLOVANJA (PROIZVODI ILI USLUGE)
4. TRŽIŠNA OPRAVDANOST

 • 4.1. TRŽIŠTE NABAVE
 • 4.2. TRŽIŠTE PRODAJE

5. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA

 • 5.1. OPIS TEHNOLOGIJE
 • 5.2. STRUKTURA TROŠKOVA
 • 5.3. STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH

6. LOKACIJA
7. ZAŠTITA OKOLINE
8. FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA

 • 8.1. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA
 • 8.2. PRORAČUN AMORTIZACIJE
 • 8.3. KALKULACIJA CIJENA
 • 8.4. TROŠKOVI POSLOVANJA
 • 8.5. INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA
 • 8.6. IZVORI FINANCIRANJA
 • 8.7. RAČUN DOBITI (DOHOTKA)
 • 8.8. POKAZATELJI UČINKOVITOSTI
 • 8.8.1. FINANCIJSKI TOK (PRIMICI I IZDACI)

9. ZAKLJUČAK
 

 
10Zaposlenih
100Stečajeva
600Predstečajnih postupaka
600Financijskih analiza
1000+Klijenata
Predstečajne nagodbe Balance score računovodstvo
 
Razmišljate o restrukturiranju?
 
Prijeti Vam stečaj? Trebate poslovni ili investicijski plan? Želite u predstečajni postupak? Ostavite nam poruku
 
 
VIJESTI I NOVOSTI
 
Predstečajna nagodba
Računovodstveni servis Balance score