Izrada poslovnih planova

Poslovni plan je jednostavniji oblik investicijske studije koji se izrađuje za manje i jednostavnije poslovne poduhvate. Izrađuje se za potrebe malih i srednjih tvrtki te fizičkih osoba koje kreću u poslovni poduhvat.

Poslovni plan se izrađuje za ulaganja manja od 700.000,00 kuna i služi za ishođenje:

  • bankovnih kredita
  • vanjskih izvora financiranja
  • bespovratnih sredstava
  • samostalni razvoj poslovnog subjekta
Izrada investicijskih studija

Investicijska studija jest studija kojom poduzetnik detaljno dokazuje ekonomsku opravdanost ulaganja u određenu investiciju koju namjerava financirati iz vlastitih ili tuđih izvora. Najčešće se izrađuje za potrebe podizanja kredita u poslovnim bankama ili prezentaciju poslovnim partnerima.

Izrada investicijskog plana stavlja naglasak na ocjenu opravdanosti ulaganja  i zahtijeva detaljnu analizu troškova te se koristi većim brojem metoda. Investicijska se studija izrađuje ako potrebni iznos sredstava za pokretanje projekta iznosi više od 700 000,00 kuna.

Izrada feasibility studija

Studija izvodljivosti (eng. Feasibility study) jest dokument koji je polazišna točka za odlučivanje treba li krenuti u realizaciju ideje/projekta. Obuhvaća ekonomske, pravne, tehnološke, lokacijske, organizacijske, vremenske i ostale komponente.

Analiza poslovanja

Analiza poslovanja odnosno praćenje učinaka poslovanja u odnosu na planirane ili standardne veličine sastoji se od analize financijskog poslovanja na temelju podataka iz poslovnih knjiga, izrade pokazatelja poslovanja (pokazatelji financijske stabilnosti, likvidnosti, uspješnosti) te analize cjelokupnog poslovanja. Analiza uključuje i izradu prijedloga mjera za poboljšanje poslovanja.

Strateška planiranja

Strateško planiranje jest upravljačko sredstvo (alat) i poput drugih upravljačkih sredstava koristi se samo u jednu svrhu – pomoć organizaciji za ostvarivanje boljih rezultata.
Strategija je pak usmjerenje koje je prihvatila organizacija, odnosno izbor metode za najbolje postizanje cilja.
Zašto je organizaciji potreban strateški plan? Dobro izrađen plan uvećava izglede za postizanje željenih rezultata. Planiranje pomaže članovima organizacije u usmjeravanju na istinske prioritete te unaprjeđuje radni proces ljudi koji rade zajedno na ostvarivanju tih prioriteta.
Vrijeme izrade: 10 – 15 dana od dana dostave svih potrebnih podataka

Snimanje poslovanja (Due Diligence)

Due Diligence nezaobilazan je korak pri kupnji bilo kojeg poduzeća. Podrazumijeva dubinsku analizu poslovanja poduzeća u svrhu procjene dotadašnjeg poslovanja.
Koristan je i kupcu i prodavatelju poduzeća: prodavatelju omogućuje dobro upoznavanje s trenutnim stanjem poduzeća koje se prodaje i sprječavanje „iznenađenja” koja bi u odnosu na trenutno stanje kupac mogao iznijeti za pregovaračkim stolom, a kupcu omogućuje stvaranje vlastite ocjene stanja i vrijednosti poduzeća te donošenje odluke o kupnji.

Kontroling i izvještavanje

Kontroling i izvještavanje osiguravaju informacije ključne za uspješno poslovanje tvrtke. Kvalitetnim kontrolingom pripremaju se najvažnije informacije koje imaju odlučujuću ulogu u donošenju odluka.