Kontroling i izvještavanje

Kontroling i izvještavanje osiguravaju informacije ključne za uspješno poslovanje tvrtke. Kvalitetnim kontrolingom pripremaju se najvažnije informacije koje imaju odlučujuću ulogu u donošenju odluka.