Strateška planiranja

Strateško planiranje jest upravljačko sredstvo (alat) i poput drugih upravljačkih sredstava koristi se samo u jednu svrhu – pomoć organizaciji za ostvarivanje boljih rezultata.
Strategija je pak usmjerenje koje je prihvatila organizacija, odnosno izbor metode za najbolje postizanje cilja.
Zašto je organizaciji potreban strateški plan? Dobro izrađen plan uvećava izglede za postizanje željenih rezultata. Planiranje pomaže članovima organizacije u usmjeravanju na istinske prioritete te unaprjeđuje radni proces ljudi koji rade zajedno na ostvarivanju tih prioriteta.
Vrijeme izrade: 10 – 15 dana od dana dostave svih potrebnih podataka