Predstečajni postupak

Predstečajni postupak je oblik financijskog restrukturiranja tvrtke čiji je cilj uspostavljanje likvidnosti i solventnosti uz mogućnost otpisa dijela duga.

Uvjeti za pokretanje predstečajnog postupka?

 • blokada računa do 60 dana
 • kašnjenje u isplati plaće duže od 30 dana
 • postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje

Prednosti pokretanja predstečajnog postupka?

 • deblokada poslovnog računa
 • zaštita društva od novih blokada, zabilježbi i/ili ovrha
 • otpis dijela starih obveza  do 70%
 • obročna otplata starih obveza
 • poček u plaćanju starih obaveza od minimalno 12 mjeseci

Tvrtka Maneo d.o.o. bavi se pripremom tvrtki za predstečajni postupak, izradom dokumentacije te nudi potpunu podršku za cijelo vrijeme trajanja predstečajnog postupka. Dosad smo uspješno odradili više od 750 predstečajnih postupaka, uključujući i one za neke od najpoznatijih hrvatskih tvrtki. Slobodno pogledajte našu referentnu listu.  

Za vas uspješno radimo:

 • plan financijskog i operativnog restrukturiranja te ostalu potrebnu dokumentaciju
 • projekciju glasačke strukture
 • pregovore s vjerovnicima (Ministarstvo financija, banke, dobavljači)
 • zastupanje  na ročištima
 • savjetovanje i vođenje tijekom cijelog predstečajnog postupka