Vijesti

Izrada dokumentacije za poduzetnički impuls 2015.

Izrađujemo dokumentaciju za poduzetnički impuls 2015., za bespovratne potpore poduzetnicima prema Programu poticanja poduzetništva i obrta, sukladno natječajima koje raspisuje HAMAG-BICRO. Ukupno planirana sredstva za izravne bespovratne potpore poduzetnicima i obrtnicima iznose 4 milijarde kuna.

Tvrtka Maneo d.o.o. sa svojim dugogodišnjim iskustvom u pripremi raznih vrsta natječajnih dokumentacija, uključujući i prijašnje poduzetničke impulse, nudi Vam brzu i profesionalnu pripremu natječajne dokumentacije.

Detalji natječaja objavljuju se na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta

 

Iskoristite zadnji trenutak za korištenje benefita starog zakona o predstečajnoj nagodbi

01. srpnja 2015. na snagu je stupio novi stečajni zakon kojim su predstečajne nagodbe postale dio stečajnog postupka, a primjena istog prolongirana je na 01. rujna 2015. Novi zakon uveliko će otežati postupak predstečajne nagodbe te promijeniti kriterije za stečaj tvrtki.

Prema novom zakonu, sve tvrtke koje su u blokadi duže od 120 dana automatizmom idu u stečaj. Novi zakon smanjuje mogućnost otpisa u predstečajnoj nagodbi - onoj trećini vjerovnika koji ne pristanu na predloženi Plan financijskog i operativnog restrukturiranja neće više moći otpisati postotak  koji se odnosi na cijelu grupu, već maksimalno 10% (sad im se može otpisati maximalno 70!). 

Također, u novi  zakon uvodi se nadležnost Trgovačkih sudova za predstečajne nagodbe, a Fina postaje agent suda. Nagodbe će se prekidati u slučaju neisplate plaća. Uvodi se i mogućnost  osporavanja predstečajne nagodbe  vjerovniku i stečajnom povjereniku. Stečajni povjerenici birati će se  automatski, s liste stečajnih upravitelja, isto kao i Nagodbena vijeća.

Za sve  one koji pokrenu predstečajnu nagodbu (dobiju Rješenje o pokretanju postupka) po starom zakonu, primjenjivati će se pravila starog zakona.

 

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja (predstečajna nagodba)

 

Izrađujemo Plan financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe

 

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja mora sadržavati:

1. opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe,

2. izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja,

3. opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih efekata na manjak likvidnih sredstava,

4. opis mjera operativnog restrukturiranja i izračun njihovih efekata na profitabilnost poslovanja i otklanjanje insolventnosti poslovanja,

5. plan poslovanja za razdoblje od pet godina uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana,

6. planiranu bilancu na zadnji dan petogodišnjeg razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja,

7. prijedlog predstečajne nagodbe, i to:

1) analizu tražbina prema veličini, kategoriji (prioritetne tražbine, izlučna prava, razlučna prava i neosigurane tražbine), razinu očekivanog namirenja i prijedloge rokova za njihovo namirenje te usporedbu s očekivanim namirenjem u slučaju stečaja,

2) izračun troškova restrukturiranja.

Mjere iz plana financijskog restrukturiranja

Članak 44.

Financijsko restrukturiranje jest plan mjera koje je potrebno provesti da bi dužnik postao likvidan i solventan (u daljnjem tekstu: mjere financijskog restrukturiranja), a koje uključuju:

1. smanjenje i odgodu dospjelosti dužnikovih obveza,

2. u društvima kapitala povećanje temeljnog kapitala,

3. otplatu u ratama, izmjenu rokova dospjelosti, kamatnih stopa ili drugih uvjeta kredita, zajma ili druge tražbine ili instrumenta osiguranja,

4. unovčenje ili prijenos imovine radi namirenja tražbina,

5. otpust duga, otpis kamata, izmjenu kamatnih stopa,

6. izvršenje, izmjenu ili odricanje od založnog prava,

7. davanje dodatnih sredstava osiguranja od strane dužnika ili trećih osoba, uključujući davanje jamstava i garancija,

8. pretvaranje tražbina vjerovnika u kapital,

9. povezivanje poduzetničkim ugovorima sa strateškim partnerom radi održivosti nastavka poslovanja,

10. dokapitalizaciju od strane strateškog partnera,

11. druge mjere na temelju kojih se u skladu s pravilima financijske struke omogućava da dužnik postane likvidan i solventan.

 

Izrada plana financijskog i operativnog restrukturiranja u roku od 4-6 dana

 

Ukoliko Vam je potrebna izrada plana restrukturiranja možete nas kontaktirati na slijedeće kontakte:

 

 

Tel:  +385 (0) 91 501 7084

Fax: +385 (0) 1 5560 009

E-mail: maneo@maneo.hr

 

 
15
Zaposlenih
100
Stečajeva
750
Predstečajnih postupaka
750
Financijskih analiza
1200+
Klijenata