Balance score računovodstvo

 

Balance score računovodstvo

 Zašto balance score računovodstvo?

Računovodstvo nije samo evidentiranje Vaših poslovnih promjena, obračun plaća i izrada potrebnih financijskih izvještaja. Računovodstvo Vam može pružiti puno više od toga. To je ono što nas razlikuje od ostalih. Mi svojim klijentima želimo pružiti više. I to činimo balance score računovodstvom, odnosno, računovodstvom usmjerenim na upravljanje poslovnim rezultatom.
 

Što nudimo?

Nudimo Vam kompletnu uslugu brige o Vašem poslovanju, što uključuje sljedeće sastavnice:

Računovodstvene usluge i kontroling
Poslovno savjetovanje i cost cutting
Internu i eksternu reviziju


 Računovodstvene usluge i kontroling

MANEO nije klasičan knjigovodstveni servis. Računovodstvo za nas predstavlja kompletnu skrb za uspjeh Vašeg poslovanja. Pružamo Vam kompletnu uslugu vođenja Vašeg poslovanja, savjetovanja, usmjeravanja, analiziranja i pružanja odgovarajućih rješenja za poboljšanje upravljanja tvrtkom s ciljem ostvarivanja maksimalnih ušteda u svim segmentima Vašeg poslovanja, što u konačnici dovodi do ostvarivanja maksimalnog profita.

Kontroling je funkcija kojom se kontinuirano prati svaki segment poslovanja, što se postiže vođenjem Vaših poslovnih knjiga, odnosno računovodstvom. Na temelju tih podataka sastavljaju se i poslovni izvještaji koji su nužni za cjelokupno vođenje poslovanja. Kontroling također podrazumijeva analizu i kontrolu alokacije svih resursa poduzeća i analizu financijskih podataka koji omogućavaju kvalitetno poslovno izvještavanje, budžetiranje i planiranje te donošenje ispravnih i pravovremenih poslovnih odluka, što u konačnici rezultira kvalitetnim upravljanjem poslovnim rezultatom. 

Vođenje poslovnih knjiga odnosi se na sljedeće usluge: 

ZA PODUZEĆA:

 • robno knjigovodstvo
 • materijalno knjigovodstvo
 • salda konti kupaca i dobavljača
 • analitika osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • blagajničko poslovanje
 • prijava i odjava radnika
 • obračun plaća i svi pripadajući obrasci
 • matična evidencija radnika
 • obračun PDV-a
 • vođenje knjiga UR-a i IR-a, ispis mjesečnog obrasca s ispisom virmanskih uplata ili povrata PDV-a
 • devizno knjigovodstvo
 • financijsko knjigovodstvo
 • izrada godišnjih obračuna s financijskim izvješćima za poslovni odbor i Trgovački sud
 • financijski i porezni savjeti
 • svi ostali potrebiti poslovi na zahtjev klijenta


ZA OBRTE I SLOBODNA ZANIMANJA:

Vođenje poslovnih knjiga po Zakonu o obrtu i slobodnim zanimanjima:

 • vođenje poslovnih knjiga po Zakonu o obrtu i slobodnim zanimanjima
 • vođenje knjiga primitaka i izdataka
 • obračun PDV-a
 • robno materijalno poslovanje
 • obračun proizvodnje
 • obračun plaća
 • izradu poreznih prijava


ZA OBRTNIKE KOJI SU OBVEZNICI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST:

 • vodimo knjigu ulaznih i izlaznih računa
 • sastavljamo prijavu poreza na dodanu vrijednost.

 

 Poslovno savjetovanje i cost cutting

Poslovno savjetovanje djelomično se na dovezuje na poslovno izvještavanje jer upravo pomoću podataka iz poslovnih izvještaja mi možemo vidjeti trenutno stanje Vašeg poslovanja te Vam savjetovanjem pomoći i pokazati Vam u kojem smjeru ići dalje.

U MANEU smo ponosni što kroz poslovno savjetovanje kao posebnu uslugu možemo ponuditi i cost cutting. Cost cutting predstavlja aktivnost usmjerenu na održavanje pozitivne krvne slike poduzeća bez obzira na njihov trenutni status. Cost cutting jesu sve one aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako biste smanjili troškove svog poslovanja. Uvijek se mogu pronaći načini na koje je moguće ostvariti što veće uštede u poslovanju te realizirati maksimalne zarade!
Dubinskom analizom i cost cuttingom smanjit ćemo Vaše troškove i omogućiti Vam značajne uštede u poslovanju. 

 

 Interna i eksterna revizija

Revizija je postupak ispitivanja točnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti financijskih izvještaja poduzeća, zakonitosti poslovanja poduzeća te ocjena internih računovodstvenih kontrola, a sve to sukladno Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS).

Postoji nekoliko vrsta revizija:

 1.  državna revizija: obveznici državne revizije korisnici su državnog proračuna. Istu obavljaju državni revizori.
 2.  neovisna (eksterna) revizija: poznata i pod nazivom zakonska. Obveznici su poduzeća u skladu s kriterijima Zakona o reviziji. Obavljaju je neovisni (eksterni) revizori.
 3.  interna revizija: formira se kao odjel u poduzeću te je sastavni dio poduzeća. Obavljaju je interni revizori (zaposlenici poduzeća).

Ovdje želimo naglasiti da je i naše poslovanje pod kontrolom interne revizije, tako da možete biti sigurni da će poslovi koje ćemo obavljati za Vas biti  u skladu sa svim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

 
Budite i Vi na popisu naših zadovoljnih korisnika. Pregledajte naše reference.
Razmišljate o predstečajnoj nagodbi? Trebate poslovni ili investicijski plan, feasibility studiju ili cost benefit analizu?
Na pravom ste mjestu! Preuzmite naše upitnike, popunite ih i pošaljite nam ih elektroničkom poštom.
Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku.